Хромосом

  Хромосом нь амьд биесийн удмын мэдээллийг хадгалагч бөгөөд   аливаа эсийн бөөмөнд орших ба эсийн хуваагдлын өмнөх интерфазын шатанд утаслаг нарийхан байдалтай байдаг. Энэ үед нь хроматин гэж нэрлэх ба  профазын шатнаас эхлэн эрчлэгдэн мушгирч, хромосом хэлбэрт шилждэг. Хромосом нь хос хроматидаас тогтоно. Хромосомын химийн найрлагын 90 орчим %-г нуклеопротейн эзлэх ба энэ нь Гистоны Н1-Н5 бүхий уургууд, ДНХ-ийн нэгдэл юм.

Хромосомын хос хроматидийн нийлж нарийссан хэсгийг центромер буюу анхдагч нарийсал гэнэ. Центромерээс дээш орших хэсгийг р-мөр, дооших хэсгийг q мөр гэнэ. Хэрвээ q=p бол  метацентр хромсомр > q бол субметацентр хромосом ба центромер нь хромосомын аль нэг захад байрлаж байвал акроцентр хромосом гэнэ. Харин нь захын хэмт хромосомд р мөр байхгүй бол телоцентр хромосом , хромосомд 2-дах нарийсал байх ба түүнээс доошхи хэсгийг дагуул хромосом гэж нэрлэнэ.

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Д.Энхжаргал on 04/04/2012 at 9:08 pm

    гоё байнаа

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: