Биологиийн шинжлэх ухаан

Оршил

Биологиийн шинжлэх ухаан нь амьд биесийн үүсэл хөгжил,  бүтэц, …….судалдаг эртний шинжлэх ухаан юм. Анагаах ухааны хичээлийн суурь шинжлэх ухаан тул  сайтар анхаарах хэрэгтэй. Амьд биесийн оршин тогтох нөхцөл, бүтэц хуваагдлыг сайн ойлгох нь туйлын ач холбогдолтой. Өнөөдрийн  21-р зуунд хүний биеийн бүтцийн геномыг тайлсан явдал нь  амьд  биесийн тайлагдашгүй нууцад нэвтрэх боломжуудыг  олгосоор байна. Шинжлэх ухааны үсрэнгүй хөгжилтэй хамт удамшлын өвчнүүдийг эмчлэх арга зам улам бүр нарийссаар байна. Амьд  биесийн генийг өөр хооронд нь шилжүүлэн суулгасан эрин үед бид амьдарч байна.

Амьтан, ургамал, бичил биес, амьд бүхний бүтэц, үйл ажиллагааны   үндсэн нэгж нь эс юм. Вирусаас бусад бүх амьд биес эст бүтэцтэй. Эс бүхэн удамшлын шинжийг хариуцсан бүтэцтэй байх ба үүнийг  эукариот биесд бөөм, прокариот биесэд нуклеоид гэж нэрлэнэ. Биеийн эс нь митоз хуваагдлаар үүсэх ба , бэлгийн эс нь  мейоз хуваагдлаар үүснэ.  Эсийн хэмжээ 0,1-0,25 мкм  ( 103 зарим бактери) – аас 15,5  мм  хүртэлх хэмжээтэй  байна. Эсийн  төрөл , хэлбэр хэмжээ өөр өөр байна.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: