Гэдэсний савханцар буюу E.coli

Escherichia Coli  ба  хүнсний аюулгүй байдал

 

Н.Сэргэлэн , С.Лхавгасүрэн

Сүүлийн үед Энтеробактерийн язгуурт хамаарагдах  хүн амьтны биед байдаг хэвийн бичил биетэн болон эмгэг төрөгч шинжтэй грам сөрөг савханцаруудаас E.coli-ийн гаралтай халдварууд ихээхэн гарах боллоо. E.coli нь,хүн, амьтны хоол боловсруулан шингээх эрхтэн тогтолцоонд микрофлор шинжтэй тогтмол оршдог.

Анх 1886 онд Австрийн эмч Т.Эшерих  хүний ялгадаснаас  бактер илрүүлж

Escherichia Coli гэж нэрлэсэн ба Enterobacteriaceae-ийн язгуурын Escherichia төрөлд хамаарагдах  бие даасан зүйл юм.  E.Coli-г  гэдэсний савханцар гэх бөгөөд факультатив анаэроб нөхцөлд өсч үрждэг, хэд хэдэн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр эмгэг төрөгч шинж төлөвт хувирч хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо, шээс бэлгийн замын  үрэвсэл, менингит  болон бусад өвчнүүдийг үүсгэдэг.1

Коли савханцар нь хор ялгаруулан гэдэсний халдварт өвчний шалтгаан болдгийг  Г.Н.Габричевский 1894 онд туршлагаар нотолж,  E.Coli-ийн зарим өсгөвөр нь илэрхий хордлого үүсгэдэг болохыг  А.И.Доброхотов 1927 онд өөртөө халдварлуулан тогтоож , эрдэмтэн  А.Адам  1922 онд биохимийн аргаар гэдэсний савханцарын шинж чанрыг гүнзгийрүүлэн судлаж,  эмгэг төрүүлэгч хүрээнүүдийг  ялгасан ба  эрдэмтэн Ф.Кауфманы 1942 – 1945 онд  боловсруулсан ийлдэс судлалын шинжилгээний арга зэрэг нь E.Coli-ийн халдварын эмгэг төрөгч омгуудын  орчин үеийн ангиллын үндсийг тавьсан байна.2

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: