Эсийн хуваагдал

Аливаа амьд биес нь эсийн хуваагдлаар хуваагдаж үрждэг. Бэлгийн (мейоз)   ба бэлгийн бус (митоз ) хуваагдлын талаархи зураг болон бичлэг 1 , бичлэг 2   үүдийг сонирхоно уу.

Эр, эм бэлгийн эс үүсэж, ялгаран хөгжих үзэгдлийг гаметогенез гэнэ. Сперматогони гэж нэрлэгдэх биеийн эсээс эр бэлгийн эс, овогони хэмээх биеийн эсээс эм бэлгийн эс үүсэж хөгжих бөгөөд тус үзэгдлийг сперматогенез ба овогенез гэж нэрлэдэг. Гаметогенез нь мейоз хуваагдлаар явагдана.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: