Удамшлын молекул үндэс

ДНХ нь нуклеотидээс тогтсон нарийн төвөгтэй биополимер юм. Нуклеотид бүр нь фосфорын үлдэгдэл, сахарын үлдэгдэл дезоксирибоз Д мөн 4 ш азотлог сууриас бүрдэнэ. Аденин А, гуанин Г, тимин Т, цитозин Ц. ДНХ ийн молекул нь хоорондоо комплементар холбоогоор холбогдсон нуклеотидын хоёр гинжнээс тогтоно.

ДНХ-ийн нийлэгшил нь эсийн бөөмөн дотор тусгай ферментүүдийн үйлчлэлийн тусламжтайгаар явагдана. ДНХ-ийн нийлэгжих процессыг репликаци гэнэ.

РНХ нь нэг урт полинуклеотидын гинжнээс тогтох ба нуклеотидын бүрэлдэхүүнд нь рибоз сахар, фосфорын үлдэгдэл, азотлог сууриуд А,Ц,Г,У орно. РНХ-гийн нийлэгшлийг Транскрипц гэнэ.  Уургийн нийлэгжилтэнд ямар амин хүчил, ямар дарааллаар орох мэдээлэл мэдээллийн РНХ-д ДНХ молекулаас хуулбарласан байдаг. Энэ үзэгдлийг транскрипци гэнэ. Уургийн нийлэгжилтэнд 20 төрлийн амин хүчил оролцдог бөгөөд тэд бүгд өөрийн кодтой байна.  Уургийн нийлэгжилт 2 үе шаттай явагдана.1-р үеийг  Транскрипци гэх ба үүнд ДНХ молекулаас РНХ молекул РНХ –полимераза ферментийн тусламжтай хуулбарлагдана.2-р үеийг Трансляци гэх ба рибосомууд  м-РНХ молекултай нэгдэн комплекс үүсгэж уургийн нийлэгжилт явагдана. Амин хүчил бүр өөрийн гэсэн зөөврийн тРНХ-тэй.Генетикийн код.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: