Удамшихуйн молекул үндэс

Эрдэмтэн Т.Морган шинж тэмдгүүдийн хүйс хамааралтай удамших, генүүдийн хам удамших, хуулиудыг нээснээр ген хромомомд тодорхой локуст байрлах, аллель генүүд гомолог генийн ижил хромосомд байх, генүүд хромосомд шугаман байрлалаар орших, гомолог хромосомын хооронд кроссинговер үүсэх зарчмуудыг тогтоож, 1935 онд Нобелийн шагнал хүртсэн. Мейозийн үед бивалент үүсгэж байгаа 4 хроматидаас зэргэлдээ орших гомолог 2 хроматид тасарч өөр хоорондоо зөрж залгалдан хиазм буюу чагтыг үүсгэдэг.  Цаашид хромосом салахад хиазм үүсгэсэн гомолог хроматидын ижил хэсгүүд хоорондоо солигдож шилжин байрлаж хромосомын доторх генүүдийн шинэ найрал үүсдэг. Үүнийг кроссинговер гэнэ.

Молекул биологийн үзэл баримтлал. Центральная догма молекулярной биологи 

Генийн үйл ажиллагаа нь удамшлын мэдээллийг хадгалах дамжуулах юм. Удамшлын мэдээлэл ДНХ—РНХ—уурагт дамжих зарчмыг Ф. Крик 1958 онд нээсэн. Харин 1975 онд Р. Дульбеко нар удамын мэдээлэл транскриптаз ферментийн тусламжтай мэдээллийн РНХ ээс ДНХ-д буцаж дамждагийг баталсан.

ДНХ-ийн нийлэгжил

ДНХ нь өөрийгөө хувилах механизмын тухай мэдээллийг өөртөө кодлосон байдаг. ДНХ нийлэгжилд үйл ажиллагааг зохицуулагч генүүд, олон төрлийн уургуудийн кодыг агуулсан генүүд оролцдог

 Уургийн нийлэгжилт. Удамшлын мэдээлэл ДНХ—РНХ—уурагт дамждаг. Уургийн нийлэгжил эсийн эндоплазмын тор дээрх рибосом дээр явагддаг.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: