“ Удамшлын өвчний эмчилгээ ”

 

Өнөөдөр удамшлын олон эмгэгийг олон аргаар  эмчилдэг болсон.

1.Шинж тэмдгийн эмчилгээ: Удамшлын бүх өвчний үед  ихэвчлэн эмгэг жамын эмчилгээтэй хавсран хийдэг. Хөгжлийн гажиг согог , ясны системийн эмгэг байдлаар илрэх удамшлын ба төрлөхийн өвчнүүдийн үед мэс заслын шинж тэмдгийн эмчилгээ хийдэг.  Мөн  рашаан шавар, цахилгаан эмчилгээ, иллэг массаж, гэрэл дулааны эмчилгээнүүдийг өргөн хэрэглэдэг.

2.Эмгэг жамын эмчилгээ: Өвчний эмгэг жамыг нарийн судлан, шинжлэх ухааны дэвшлүүдийг ашиглан, бодисын солилцооны удамшлын  олон өвчинийг судлан  эмгэг жамын эмчилгээ хийж байна.

Одоо хэрэглэж байгаа эмгэг жамын эмчилгээнүүдэд 1.бодисын солилцооны гажуудлыг засах, 2.генийн бүтээгдэхүүнээр эмчлэх, 3.ферментийн дутагдлыг нөхөн гэсэн 3 бүлэгт хувааж, эмчилж байна.

Генийн бүтээгдэхүүнээр эмчлэх: Фермент ба генийн бүтээгдэхүүний ямар гэмтэлтэйг мэдэж байгаа үед энэ генийн  эмчилгээг хийдэг. Эмчлэхдээ ямар нэгэн хавсрага хүчин зүйлийг хэрэглэх юмуу, эсвэл ферментийн нийлэгжилтийг идэвхжүүлэх арга хэмжээ авна.Хавсрага хүчин зүйлээр эмчилж байгаа удамшлын өвчинүүд их болсон.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: