Удамшлын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам

 

Жилд манай дэлхий дээр бараг 2 сая  орчим хүүхэд удамшлийн өвчтэй  төрж байна . Эмнэлэгт хэвтэж байгаа 15 хүүхдээс 1 нь удамшлын өвчтэй байдаг.  Үүний дээр олон шалтгаант удамшимтгай өвчнийг тооцвол эмнэлэгт байгаа 4 хүүхэд тутмын 1 нь удамшлын шалтгаант өвчтэй байх тооцоо гарч байна.

Удамшлын өвчтэй хүний амьдрах хугацаа ихэвчлэн бага ба ойролцоогоор дундаж наслалт нь 51 жил (эрүүл хүний дундаж наслалт 70 жил) байдаг.  Удамшлын өвчтэй 4 хүүхдийн 3 нь сурах,  ажиллах чадвар сул байдаг гэж гадаадын судлаачид үзжээ.

Удамшлын өвчнөөс дараах замуудаар сэргийлэх боломжтой.1.Эмгэг генийн нөлөөг сааруулах

2.Удамшлын өвчтэй үр хөврөл, ургыг хөндөх:  3. Эвсэл үрийн түвшинд ген инженерийн аргаар завсар хийх,  4. Гэр бүл төлөвлөлт,   5.  Байгаль орчныг хамгаалах:

Удамшлын өвчнөөс сэргийлэх нь: Далд зөөвөрлөгчийг илрүүлэх,  Пренаталь оношлогоо,  Генетикийн скрининг, Удам зүйн зөвлөлгөөн,  Диспансерчлал,  Мутагенийн үйлчилгээг шалган турших эрүүл ахуйн хатуу дэг тогтоох, Хүмүүст удам зүйн сурталчилгаа хийх г.м янз бүрийн хэлбэрүүдээр орон болгон өөр өөрийн хэлбэрийг сонгон хийж байна.

Пренаталь оношлогоо

Шүүлтүүрийн арга:

Мэс ажилбаргүй арга: Хэт авианы оношлогоо бөгөөд жирэмсэний 17-23 дахь долоо хоногт оношлоно.  Мэс ажилбарт арга:  Одоо удамшлын ба төрлөхийн эмгэг согогыг жирэмсэний эхний саруудад цаг алдалгүй илрүүлж байна.

1.Хорионы ба ихсийн биопси ба  өвчний зураг харах , мөн бичлэг үзэх, бичлэг үзэх.

2.Амниоцентез: 

3.Кордоцентез: 

4.Ургийн эдийн биопси :

5. Фетоскоп:  бусад  аргууд.

Хөврөл бэхлэгдэхээс өмнөх үеийн оношлогоонууд:  Энэ оношлогоо нь удамшлын өвчний оношлогоонд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна.

Бэхлэгдээгүй хөврөлөөр ажиллах үндсэн 2 боломж байдаг. 1.Үр тогтсон хөврөлийг умайгаас гаргаж авах, 2.Хуруу шилэнд үр тогтоох явдал юм. 40 наснаас хойш төрөх үед гарах хүндрэл.

Генетикийн скрининг :

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: