Агартай тэжээлт орчин бэлтгэх

Бактерыг өсгөвөрлөхийн тулд агартай тэжээлт орчин бэлдэнэ.  Дараа нь ариун Петрийн аяганд   бэлтгэсэн   тэжээлт орчныг савлана. Тэжээлт  орчин бэлтгэх олон арга бий. Бактерийг өсгөвөрлөхдөө болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй. Асептикийг сайн мөрдөх хэрэгтэй. Бактерийг өсгөвөрлөхдөө Петрийн аяганы гадна талд тухайн бактерийн нэрийг шилний харандаагаар заавал бичнэ.  дараах бактерийн өсгөвөрүүдийг үзнэ үү? Бактерийг олон аргаар будаж микроскопоор харж оношлоно. Грамын аргаар бактери будах нь.   Грамын аргаар бактери будах нь хамгийн өргөн хэрэглэддэг.   Грам сөрөг  бактерын антибиотиктай үйлчлэлцэх нь.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: