DNA and RNA

DNA   and   RNA

ДНХ-ийн бүтцийн талаархи зургууд үзнэ үү.

РНХ-ийн бүтцийн талаархи зургууд үзнэ үү.

 

How RNA is transcripted from DNA? ,   Translation ,  DNA REPLICATION ,  DNA replication- Great Video! ,  What happens when your DNA is damaged? , Regulated Transcription- Транскрипцийн зохицуулга,    mRNA 5 prime cap and poly-A tail ,     mRNA Splicing, ,   siRNA Pathway ,

Транскрипци Шинээр хуулбарлагдсан ДНХ-ийн молекулд хадгалагдаж байгаа удмын мэдээлэл РНХ молекулаар дамжин уураг болон хувирахыг транскрипци гэнэ.   Транскрипци нь  эхлэх иницаци,  уртсах элонгаци,  төгсгөл терминаци  гэсэн 3 үе шаттай явагддаг.

Трансляци  :  Эсийн ДНХ-д бичигдсэн удамшлын мэдээллийг хуулбарлан нийлэгжиж боловсорсон мРНХ-ийн нуклеотидийн дараалалд үндэслэгдсэн амин хүчлүүд холбогдож уураг нийлэгжинэ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: