0411 southern blotting – Нуклейн хүчлийн эрлийзжүүлэг.

ДНХ-ийн гибридизаци буюу эрлийзжүүлгийн талаархи зургуудыг үзнэ үү?

ДНХ-ийн нуклеотид дотроос өөрийн сонирхож буй нуклеотидыг сонгон  эрлийзжүүлэн тодорхойлно. Ингэхийн тулд урьдчилан тогтоосон өөрөө мэдэж байгаа нуклеотидын дараалалтай праймер ашиглана. ДНХ-ийн эрлийзжүүлтэнд  Southern блотын аргыг,  РНХ-ийн эрлийзжүүлтэнд   Northern блотын аргыг хэрэглэнэ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: