mRNA 5 prime cap and poly-A tail

mRNA 5 prime cap and poly-A tail

Эукариот эсийн мРНХ-ийн 5’ тэргүүлэгч төгсгөлийг  кеп буюу малгай гэж нэрлэнэ. мРНХ нийлэгжмэгц түүний 5’ төгсгөлтэй метилжсэн гурван фосфорт 7-метилгуанозин холбогдож кеп үүсгэнэ. Энэ  процесс  гуанил – 7 –метил –трансфераза ферментийн тусламжаар явагддах ба кепийг  рибосом таниснаар уураг нийлэгжих эхлэл тавигдана.

m RNA – мэдээллийн РНХ прокариот ,     m RNA – мэдээллийн РНХ  эукариот

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: