Archive for the ‘Microbiology’ Category

Мөөг, мөөгөнцөр

Fungi – Introduction to Microbiology | Medical Education Videos , Microbiology Course – Fungal structure ,  Overview of the Fungal Cell Structure

Fungi Reproduction,  Fungal Reproduction ,

Bacteria and Fungi

Вирусийн талаал нэмэлтээр оруулав.

Вирусийн талаар дэлгэрэнгүй оруулав.   Introduction to Viruses  ,  What is a virus? How do viruses work? ,  The Viral Life Cycle ,   ДОХ-ын вирус  , The 10 Deadliest Viruses In History ,  Flu Attack! How A Virus Invades Your Body ,    I’m a Virus! (Mr. W’s Virus Rap) -дууг сураарай.

Бактерийн эсийн бүтэц, өсөлт , хөдөлгөөн , микроскоп,

Bacterial cell structure ,   Bacterial growth ,   Bacterial Motility , Микроскоп ,   Urine Under Microscope  ,    Өтгөний шинжилгээ ,  

Introduction to Bacteria

Антиген- эсрэгтөрөгч

Бичил биетэн бүр хэд хэдэн эсрэгтөрөгчтэй .( H , O , K )  ,

Antigen processing and presentation , 

Antigen Processing and Presentation ,  , antigens and antibodies animation ,  antigens….

 

Халдварын динамик, халдварын хэлбэр

Халдварын динамик нь цочмог халдварын үед нууц хугацаа, урьдал үе, ид үе, эдгэрэх үеэст тогтоно.

 

Граммын аргаар будах

Gram Staining ,

Making Microbiological Media– микробиологийн тэжээлт орчин бэлтгэх Making a Streak Plate

Asceptic techniqueUnknown Bacteria Project

Хүрээлэн байгаа орчны бичил биетнүүд

Агаарын микроорганизм ,         Хөрсний микробууд,      усны микробууд

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.